Zpracování osobních údajů

Home > Zpracování osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů -„GDPR”). Správcem osobních údajů je THX Group s.r.o., IČ: 19090340, sídlem Michelská 966/74, Michle, 141 00 Praha 4, Česká republika.