Zpracování osobních údajů

Home > Zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). 

2. Správcem osobních údajů je HLD Group, a.s., IČ: 09750312, sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika.

3. Z hlediska zákonnosti zpracování u nás rozdělujeme osobní údaje do dvou skupin. První skupinou (dále jen ,,skupina 1“) jsou osobní údaje, které zpracováváme bez Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, kde je právním důvodem zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a splnění právních povinností správce, což je v případě vytvoření objednávky (uzavření kupní smlouvy) v našem internetovém obchodu.

4. Druhou skupinou (dále jen ,,skupina 2“) jsou osobní údaje, u kterých nám podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR udělíte souhlas s jejich zpracováním pro účel Vás zpětně kontaktovat a vyřídit Váš požadavek. Tento souhlas je vyžádán vždy před odesláním kontaktního formuláře zde: https://www.klimabezhadice.cz/kontakty/.

5. Osobní údaje jsou zpracovávány u skupiny 1 po dobu, která je nezbytně nutná ke splnění právních povinností správce podle jiných obecně závazných právních předpisů (například archivace daňových dokladů). U skupiny 2 je doba zpracovaní osobních údajů maximálně 30 dnů, poté jsou tyto údaje vymazány.

7. Osobní údaje u obou shora uvedených skupin zpracováváme vždy pouze v odpovídajícím rozsahu.

8. Osobní údaje u obou skupin mohou být zpřístupněny příjemcům – orgánům veřejné moci, bankám, institucím v rámci platebního styku, přepravním společnostem, příp. třetím osobám spolupracujícím se správcem. 

9. Máte právo požadovat od nás, jakožto od správce, přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, máte dále právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku nebo podat stížnost u dozorového úřadu.